Disclaimer Wij doen ons best de inhoud van deze website zorgvuldig bij te houden en van de juiste informatie te voorzien. Toch kunnen wij juistheid en volledigheid van de informatie niet garanderen. Back on Track sluit aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie die via deze website is verkregen.   Huiswerkinstituut Back on Track telefoon: 050-3642144 e-mail: info@huiswerkinstituut-backontrack.com Lid van: Sitemap   Disclaimer Inloggen   Contact