Leerlingvolgsysteem In het internet-studievolgsysteem StudieVolger worden het rooster, het huiswerk en de cijferresultaten door het huiswerkinstituut genoteerd. Daarnaast maakt het instituut via StudieVolger een planning voor alle schooldagen, ook als de leerling niet naar het instituut komt. Deze gegevens kunnen door de leerlingen en hun ouders en eventueel mentoren 24 uur per dag op internet worden geraadpleegd via een inlogcode. Huiswerkinstituut Back on Track telefoon: 050-3642144 e-mail: info@huiswerkinstituut-backontrack.com Voorbeeldscherm StudieVolger Lid van: Sitemap   Disclaimer Inloggen   Contact