Nieuws 25 juni 2014 De examens zijn weer goed verlopen. Van de 12 kandidaten zijn er 11 geslaagd en 1 helaas net niet. Ook zijn de bijna alle leerlingen weer over. We gaan enthousiast weer het volgende schooljaar in. 20 juni 2014 Een zeer geslaagd slotfeest met een grote opkomst. Ondanks het matige weer was het reuze gezellig. 13 juni 2013  Ook de 3 Havisten zijn geslaagd en van de 2 VWO-ers is er één geslaagd en heeft één een herexamen. Al met al een goed resultaat!! 12 juni 2013  Wederom goed nieuws van het examenfront. De 3 vmbo examenkandidaten zijn allemaal geslaagd!! 1 juni 2013 De kinderen die het afgelopen schooljaar begeleid zijn door Back on Track worden uitgenodigd voor het slotfeest  op 21 juni. 25 april 2013 Back on Track viert  het vijfjarig bestaan met stukken taart bij het huiswerk! 13 juni 2012  Goed nieuws van het examenfront. Alle drie vmbo-ers zijn in één keer geslaagd. Proficiat! 1 maart 2012 Ook Jelmer de Visser komt als begeleider werken. 9 november 2010 Back on Track is toegelaten tot de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI). De LVSI is een vereniging van en voor studiebegeleidingsinstituten en biedt haar leden, ouders en scholen duidelijkheid over de werkwijze en het beleid van de aangesloten instituten. De vereniging heeft kwaliteitscriteria en richtlijnen ontwikkeld voor studiebegeleidingsinstituten. De richtlijnen zijn gebaseerd op de eisen die in het basis- en voortgezet onderwijs worden gesteld aan de opleiding van docenten en begeleiders, het pedagogisch en  didactisch beleid en andere waarborgen voor de kwaliteit van dienstverlening. Deze criteria garanderen een constante kwaliteit en een zeer hoge graad van professionaliteit. 8 november 2010 Onderwijszorg Nederland verzorgt vanaf 1 november online hulp voor kinderen met ernstige dyslexie. Meer info www.onderwijszorgnederland.nl . 22 oktober 2010 De eerste 7 weken van het nieuwe schooljaar zitten er op. Er zijn een aantal als een speer begonnen. Anderen hadden een wat moeilijkere start. Alles komt voor maar voor ieder geldt dat het echt wel goed komt als er gewoon lekker wordt dorogewerkt. Ik heb daar alle vertrouwen in. 30 augustus 2010 We gaan weer vol goede moed beginnen en we hopen dat er aan het eind van dit schooljaar voor iedereen een goed resultaat is te melden. Back on Track jaarafsluiting 2010 Back on Track jaarafsluiting 2010 Lid van:
Sitemap   Disclaimer Inloggen   Contact Huiswerkinstituut Back on Track telefoon: 050-3642144 e-mail: info@huiswerkinstituut-backontrack.com s