Samenwerking In een periode waarin het met de leerling niet echt lekker loopt is een nauw contact met school, ouders en huiswerkinstituut van groot belang. Vaak spelen er meer aspecten dan alleen het huiswerk maken. De pubertijd is een periode waarin een jongere op zoek is naar zichzelf en vaak botst met de omgeving. Het is van groot belang dat deze periode zo positief mogelijk wordt begeleid. De leerling moet niet in een negatieve spiraal terecht komen. Een positieve sfeer en goed kijken en luisteren naar de leerling kunnen weer die ervaringen en dat vertrouwen geven waarop deze al een tijdje wacht. Met steun van ouders, school en Back on Track kan de moeilijke periode doorbroken worden. De nauwe samenwerking zorgt ervoor dat iedereen weet wat er speelt en waar aan gewerkt moet worden. Zo werkt Back on Track, waar nodig, onder meer samen met mentoren en zorgcoördinatoren van diverse middelbare scholen in de gemeente Groningen. Door goede onderlinge afspraken kunnen we allemaal zorgen dat de leerling weer back on track komt.   Huiswerkinstituut Back on Track telefoon: 050-3642144 e-mail: info@huiswerkinstituut-backontrack.com Lid van: Sitemap   Disclaimer Inloggen   Contact