Tarieven TARIEVEN Voor de huiswerkbegeleiding (dagdelen van 13:00 - 18:00) gelden de volgende standaardtarieven per maand: 1 dag per week    :  145  euro per maand 2 dagen per week:  205  euro per maand 3 dagen per week:  255  euro per maand 4 dagen per week:  305  euro per maand 5 dagen per week:  345  euro per maand De eendaagse huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die aan het afbouwen zijn. Met uitzondering van de zomervakantie zijn de schoolvakanties in de prijs verdisconteerd en worden gewoon doorberekend. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Daarin komen alle specifieke zaken betreffende de leerling naar voren. Op basis van dit gesprek volgt een advies voor de komende begeleiding. Deze intake kost 25 euro. Overige kosten ten behoeve van de huiswerkbegeleiding, zoals contactmomenten met ouders en school, worden niet in rekening gebracht. Voor leerlingen die huiswerkbegeleiding genieten is er voor een aantal vakken de mogelijkheid tot bijles voor 12,50 euro per half uur. Dit staat los van de inhoudelijke begeleiding tijdens de huiswerkbegeleiding.  Als een kind structureel veel extra inhoudelijke aandacht nodig heeft kan bijles worden geadviseerd. Individuele studiebegeleiding: 45  euro per drie kwartier Voor jongeren met behoefte aan speciale begeleiding zoals Dyslexie, ADHD en PDD-NOS gelden afwijkende tarieven. Deze worden na een maand standaard tarief vastgesteld aan de hand van de intensiteit van de benodigde begeleiding. Hiervoor wordt eerst een offerte aangeboden. Lid van: Sitemap   Disclaimer Inloggen   Contact Huiswerkinstituut Back on Track telefoon: 050-3642144 e-mail: info@huiswerkinstituut-backontrack.com