Werkwijze Als de leerling binnenkomt wordt de dag besproken onder het genot van wat drinken en een koek. Daarna wordt samen met de leerling een dagplanning gemaakt In deze dagplanning staat het komende huiswerk. Deze wordt met de leerling doorgenomen. Proefwerken en so’s alsmede schoolexamens worden apart gepland en meegenomen in de dagplanning. De leerling gaat volgens het "eigen" plan aan het huiswerk. Eventuele vakspecifieke problemen worden opgelost door de begeleiders of met behulp van de diverse internetsites op de aanwezige laptops. Als het huiswerk afgerond is wordt het gecontroleerd en overhoord. Samenvatten (mind mapping) en overhoren gebeurt waar mogelijk met gebruik making van het internet. De leerling leert zo zichzelf te overhoren. Deze methodes kunnen ook in de latere schoolloopbaan van pas komen. Het doel is immers de leerling zo snel mogelijk “back on track” te krijgen. Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen begeleider en leerling waarin in bredere zin wordt besproken hoe het gaat, waar de aandachtspunten liggen voor de komende periode en hoe deze kunnen worden aangepakt. Tevens wordt er naar de diverse leerstrategieën gekeken. De leerling wordt uitgedaagd om nieuwe strategieën te proberen als hij/zij dreigt vast te lopen met de huidige strategie. Zo wordt getracht elke leerling optimaal te laten leren. Loopt het ondanks alle inspanningen toch niet goed dan wordt er extra contact met school gezocht na toestemming van ouder /voogd. Docent en begeleider kunnen dan gezamenlijk  kijken naar de problemen en mogelijkheden van hde leerling. Samen kunnen we dan de leerling door deze moeilijke periode heen helpen. Back on Track heeft voor jongeren die snel afgeleid worden studiecabines. De leerling wordt minder afgeleid en kan zo geconcetreerd zijn werk doen. Lid van: Sitemap   Disclaimer Inloggen   Contact Huiswerkinstituut Back on Track telefoon: 050-3642144 e-mail: info@huiswerkinstituut-backontrack.com Luistertoetsen oefenen, samenvattingen maken, woordjes leren, verslagen maken . . .